Welkom bij Biesterveld diamantairs Volendam
Disclaimer

Disclaimer

De website van Biesterveld Diamantairs uit Volendam wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Niettemin geeft Juwelier Biesterveld Diamantairs geen enkele garantie, noch impliciet noch expliciet, dat de informatie die in deze website is opgenomen, of waaraan wordt gerefereerd volledig en juist is en geschikt is voor het doel dat de gebruiker van deze website aan de informatie geeft. Aan de informatie die op de website van Biesterveld Diamantairs staat vermeld, kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten dan wel verwijzingen naar andere websites. Aangezien Biesterveld Diamantairs geen toezicht heeft op de inhoud van die andere websites draagt Biesterveld Diamantairs geen enkele verantwoordelijkheid ten aanzien van informatie die al dan niet direct afkomstig is van een andere website dan die van Biesterveld Diamantairs. Biesterveld Diamantairs sluit elke aansprakelijkheid uit voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, inclusief gevolgschade, onder meer aan computer hard- en software, en gederfde winst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Biesterveld Diamantairs. Het is Biesterveld Diamantairs te allen tijde toegestaan deze website en de inhoud daarvan te wijzigen. Informatie van deze site mag worden overgenomen, mits met bronvermelding.

Aanbieding vd Maand

SCHITTERENDE AANBIEDING

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Trouwplannen? Bekijk ons eigen merk voor grote kortingen!
Lees verder...
Nieuw en uniek! Electronic Enhanced Coloured Diamonds, ofwel gekleurde diamant nu bij Biesterveld Diamantairs
Lees verder...
Bezoek onze outlet-winkels!

GROTE KORTINGEN op GROTE MERKEN!

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Kortingen tot wel 75!
Biesterveld Diamantairs | Haven 16 | 1131ER | Volendam | T: +31 (0)299 321 123